Het college stemt in met de voorliggende geactualiseerde kadernota begroting 2023-2026 en
de bijgaande memo ten behoeve van de raad.

Vorig artikelVaststelling portefeuilleverdeling
Volgend artikelOntuchtverdachte voor de rechter