Het college heeft de portefeuilleverdeling vastgesteld conform de verdeling die is opgenomen
in het coalitieakkoord 2022-2026 “Bouwen aan de toekomst”.

Vorig artikelVoetbalkamp Nederland
Volgend artikelGeactualiseerde kadernota