Naast de gemeentewerf op bedrijventerrein Haarbrug-Zuid ligt een stuk grond met een oppervlakte van 4.362 m2. Dit is het enige perceel op het bedrijventerrein dat nog niet verkocht of verhuurd is.
Bentu als ondernemer op zoek naar zo’n perceel? Dan is dit uw kans! De gemeente Bunschoten verhuurt deze grond namelijk tot 1 januari 2026.
Eerst moet de grond bruikbaar worden gemaakt. Regelt u dit zelf? Dan bedragen de kosten € 14,17 per m2 per jaar. Als de gemeente hiervoor moet zorgen, betaalt u jaarlijks een bedrag van € 16,69 per m2.
Deze prijzen gelden voor het jaar 2022 en zijn exclusief btw. Elk jaar worden de prijzen geïndexeerd aan de hand van de vastgestelde programmabegroting.
Heeft u interesse in deze grond? Laat dat dan uiterlijk woensdag 20 juli 2022 weten aan de gemeente Bunschoten. Dat kan door het formulier in te vullen op www.bunschoten.nl/perceel-haarbrug-zuid. Op die website vindt u ook een tekening van het perceel en het protocol waaraan getoetst wordt. Mochten er meerdere gegadigden zijn, zal er aan de hand van een loting tot verhuur worden overgegaan.

Vorig artikelProtest
Volgend artikelBussen streekvervoer stil door cao-acties