Samen met het schoolbestuur van VCO Bunschoten richten wij een noodlokaal in op het
schoolplein van PCB De Vlucht. Gedurende twee schooljaren lossen we daarmee tijdelijk de
lokalenproblematiek opwaar de school mee te kampen heeft.

Vorig artikelBoeren in actie
Volgend artikelRecht van opstal Crossfit