Donderdag 23 juni is de gemeenteraad ’s middags in vergadering bijeengeweest. Op de agenda staat de kadernota-begroting 2023-2026. Dit is het moment waarop de eerste grote lijnen voor de begroting enplannen voor het volgende jaar worden aangegeven.
Alle fracties houden algemene beschouwingen, waarmee men terugblikt en vooruitblikt op het politieke jaar. Er worden in totaal 13 moties en amendementen ingediend. Uiteindelijk worden er, na reactie en advies van het college en debat onder de fracties, 11 in stemming gebracht.

De kadernota wordt met in achtneming van de aangenomen amendementen unaniem vastgesteld. Met de aangenomen stukken kan het college de komende tijd werken aan de voorbereiding van de begroting 2023, die in de raad van 3 november wordt behandeld.
Kijk voor de inhoud van moties en amendementen op www.bunschoten.nl

Vorig artikelOp vakantie? Controleer of uw ID-bewijs nog geldig is!
Volgend artikel253e vogeltelling plasjes Vitens