Waarnemingen (253e keer, start maandelijkse tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 2 juli 2022 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk bijnaonbewolkt, zuidoost 3 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 14-16 ºC, opkomst 12 personen. Totaal 31 soorten en 202 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 20 jaar is nu 160 soorten en dit jaar zijn 71 soorten geteld.

Hier de lijst van deze maand:
Fuut (4), Dodaars (), Aalscholver (1), Blauwe Reiger (1), Knobbelzwaan (2), Grauwe Gans (21), Bergeend (1), Kuifeend (21), Wilde Eend (12), Buizerd (1), Meerkoet (10), Waterhoen (1), Grutto (1), Kleine Mantel­meeuw (11), Kokmeeuw (9), Scholek­ster (1), Visdief (1), Zilvermeeuw (1), Holenduif (3), Houtduif (5), IJsvogel (1), Boeren­zwaluw (23), Bos­rietzanger (),Ekster (2), Grasmus (1), Huismus (32), Kleine Ka­rekiet (3), Kneu (3), Oeverzwaluw (2), Put­ter (2), Rietgors (6), Snor (1), Spreeuw (21), Witte Kwikstaart (3), Zwarte Kraai (5).

Bij de telling werd er in de verte op het oostelijke terrein van Vitens, boven in een wilg, een “nest” gezien. Er zat ook een vogel bij. Het was te ver om te zien wat het precies was, zelfs voor de teles­copen die het “nest” bekeken. Er werd gehoopt op een Buidelmees, maar zeker was men niet.

Nog diezelfde middag zijn Hayo en ik gaan kijken. Wij hebben allebei een sleutel van het toegangs­hek in verband met onze bezigheden voor Vitens op dit terrein. Dichtbij gekomen zagen wij dat het geen nest was maar een vergroeiing aan de wilg. Ik heb hiervan foto’s gemaakt en Hayo heeft later uitgezocht wat het was. Het was een “Wilgenbezemmijt” (Stenacis triradiata) die deze vergroeiing veroorzaakte.

Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001: https://www.ivn.nl/afdeling/eemland/maandelijkse-vogeltelling-westdijk-bunschoten

Vorig artikelUittip: Imkers houden open huis
Volgend artikel60-jarig bruidspaar De Vries-Zwaan