De synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft ingestemd met de benoeming van prof. dr. Arnold Huijgen tot hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). De christelijkegereformeerde theoloog licht zijn overstap toe via zijn eigen weblog.
Huijgen over zijn overstap naar de PThU: ‘Voor mijzelf ben ik tot de overtuiging gekomen dat de manier waarop ik theologie bedrijf, beter tot zijn recht komt in een wat bredere context. Mijn laatste boeken wijzen ook in die richting. Een deel van de kerken vond mijn boek Lezen en laten lezen wel heel spannend, hoewel dit boek naar mijn gedachte de lijnen doortrekt van wat ik zelf in Apeldoorn heb geleerd. Ik heb geprobeerd het geheel van de kerken te dienen en heb me ingespannen om velen te bereiken.’
Gaandeweg is Huijgen ervan overtuigd geraakt, dat op de PThU voor hem ‘een roeping ligt, passend bij de lijn van theologiseren zoals die zich bij mij heeft ontwikkeld. In mijn ervaring is de ontwikkeling van theologisch denken telkens weer verrassend, als je de grote vragen niet uit de weg gaat. Dat is ook een kwestie van verwachten, dat heb je niet zomaar tot je beschikking. In die zin is deze stap voor mij ook spannend: een nieuwe start en het onbekende tegemoet. Maar dat hoort ook bij het gaan naar waar de levende God je roept: dan krijg je geen routekaart, maar een beloftewoord.’
Huijgens overstap naar de PThU gaat niet gepaard met een lidmaatschap van de PKN. De hoogleraar blijft trouw aan de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). ‘In de christelijke gereformeerde kerken ben ik niet alleen gedoopt en getogen, ik heb er ook Gods roepstem gehoord om dienaar van het Woord te worden. Dat laat je niet zomaar los.’

Vorig artikel1e training SV Spakenburg gestart
Volgend artikelOppassen!