Het college heeft middelen vanuit het Rijk ontvangen om energiearmoede bij huishoudens met een lager inkomen te verminderen in de vorm van kleine (energie)besparende middelen. Het college stemt in metde besteding van deze middelen aan een verduurzamende witgoedregeling en energieboxen met kleine besparende middelen.

Vorig artikelRestauratiefonds compliment
Volgend artikelWeigering omgevingsvergunning Settels roofvogels