Het college heeft ten behoeve van het project Laakzone ingestemd met de aankoop van grond. Deze aankoop past binnen het beschikbare budget voor de realisatie van het project Laakzone. Hierdoor is hetmogelijk geworden om de versmalling in de vaarroute van de Rengerswetering te verwijderen.

Vorig artikelVerantwoording Vergunningen,
Volgend artikelMet Andere Woorden