Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een roofvogelpark aan de Groeneweg. Om deze vergunning te kunnen verlenen, is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad.De gemeenteraad heeft in de vergadering van 19 mei 2022 besloten deze verklaring van geen bedenkingen niet af te geven. Hierdoor is het
niet mogelijk de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Het college heeft daarom besloten de vergunning te weigeren.

Vorig artikelEnergiearmoede
Volgend artikelVerantwoording Vergunningen,