De Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland (BCGZN) heeft besloten zichzelf per 1 januari 2023 op te heffen.
Dat meldt het bondsbestuur in De Wekker , het orgaan van de ChristelijkeGereformeerde Kerken (CGK). Het bestuur spreekt van een „ingrijpend besluit” om de BCGZN, na een bestaan van zeventig jaar, te moeten opheffen.
Een van de oorzaken is dat koren hun lidmaatschap van de bond moesten beëindigen, omdat hun ledenaantal, mede door corona, aanzienlijk terugliep. Mede hierdoor werd het aantal bij de bond aangesloten koren zo klein dat er geen overlevingskansen meer waren, aldus het bestuur.

Op 8 oktober wordt de laatste bondszangavond gehouden in de christelijke gereformeerde kerk De Fontein te Bunschoten. Medewerkende koren zijn: Christelijk Sionskoor uit Damwoude, Christelijk Gemengd Koor Soli Deo Gloria uit Bunschoten en CGKerkkoor Jubilate Deo uit Opperdoes.

Vorig artikelVoorlopige schorsing Maurice de Ruiter
Volgend artikelTuinvlindertelling