Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de aanvraag
omgevingsvergunning voor het oprichten van een opslagloods met paardenstalling (er is
sprake van vervangende nieuwbouwschuurruimte) op de gronden behorend bij de
Amersfoortseweg 25 te Bunschoten. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de
bijbehorende stukken zullen ter inzage worden gelegd

Vorig artikelWijziging
Volgend artikelRegionaal Data Team