In de Gemeentewet is de plicht tot het verrekenen van eventuele neveninkomsten van actief
dienende voltijds politieke ambtsdragers opgenomen. Om te bepalen of er sprake moet zijn
van een verrekeningis aan alle politieke ambtsdragers gevraagd om hun gegevens aan te
leveren in het webportaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Op basis van de ingevulde gegevens blijkt dat er geen verrekeningen dienen plaats te vinden

Vorig artikelGetuigen gezocht
Volgend artikelWijziging