Het was in 2009 dat de nieuwe Korenmolen de Hoop in gebruik kon worden genomen. Sinds die tijd zijn er ontwikkelingen geweest die voor de bouw niet te voorzien waren. Het molenbedrijf heeft zich zodanigontwikkeld dat er veel meer graan wordt gemalen en molenproducten worden gemaakt dan waarmee rekening kon worden gehouden. Gaandeweg ontstond er daardoor met name in de molen een steeds groter ruimteprobleem. Een probleem dat om een oplossing vroeg.
Die oplossing is gevonden door een groot deel van de zolder van het restaurant bij de molen te trekken. Om het restaurant te compenseren, wordt aansluitend een uitbreiding gerealiseerd. Een uitbreiding in de vorm van een kapschuur zodat het historische beeld van de molen behouden blijft.
De afgelopen maanden is de uitbreiding voorbereid en na de nodige overleggen kon de opdracht worden verstrekt. WK Bouw uit Bunschoten is de aannemer die de uitbreiding gaat realiseren. Het contract daarvoor werd afgelopen woensdag in het bijzijn van de vrijwilligers van de molen getekend. Tegelijkertijd werd met WK Bouw een sponsorovereenkomst gesloten. De bedoeling is dat medio september met de werkzaamheden een aanvang worden gemaakt en dat deze half december worden afgerond.
Bij het maken van een plan voor de uitbreiding is gezocht naar mogelijkheden om de ‘kapschuur’ zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de molen en het restaurant. Dat is vooral van belang bij de keuze van de materialen. Architectenbureau Blokhuis Braakman, die ook het plan voor de molen maakte, zorgde ook nu weer voor een fraai ontwerp.
De uitbreiding biedt zowel nieuwe perspectieven voor het ‘molenaarsbedrijf’ als voor het restaurant.

Vorig artikelVier stokstaartjes geboren in DierenPark Amersfoort
Volgend artikelZaterdag Harry Hamstra Cup bij IJsselmeervogels