Zaterdagmorgen op de dijk was het bijzondere gezellig, waarschijnlijk mede door het prachtige weer. Er werd veel en druk gemeld en geteld en heel wat toeristen die op de fiets voorbijkwamen werden opde hoogte gebracht van de prachtige ijsvogels die wij telkens weer zagen. De ijsvogels hadden jongen en dat was goed te horen en duidelijk voor eenieder te zien door de talrijke telescopen. De koereigers zaten weliswaar aan de zuidkant van de Westdijk maar werden toch als nieuwe soort aangemerkt.
Waarnemingen (254e keer, start maandelijkse tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 6 augustus 2022 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk onbewolkt, zuidoost 1-2 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 14-17 ºC, opkomst 16 personen. Totaal 40 soorten en 477 vogels geteld. De met * genoemde soorten zijn gezien aan de zuidkant aan de Westdijk. Het totaal aantal soorten in ruim 21 jaar is nu 161 soorten en dit jaar zijn 79 soorten geteld. In rood de soort die dit jaar voor het eerst is gezien.
De lijst van deze maand:
Fuut (6), Dodaars (1), Aalscholver (3), Blauwe Reiger (1), Grote Zilverreiger (1*), Koereiger (4*), Knobbelzwaan (6), Brandgans (54), Grauwe Gans (103), Grote Canadese Gans (8), Bergeend (4), Krakeend (96), Wilde Eend (5), Buizerd (1), Torenvalk (1), Meerkoet (7), Waterhoen (2), Dwerg­meeuw (1), Grutto (1), Kemp­haan (4), Kievit (7), Kleine Mantel­meeuw (6), Kokmeeuw (11), Oe­ver­loper (1), Tureluur (5), Watersnip (7), Witgatje (2), Holenduif (10), Houtduif (4), IJsvogel (minstens 1 volwassene en 2 jongen), Boeren­zwaluw (4), Gras­pieper (1), Gro­te Gele Kwikstaart (1), Huismus (54), Huiszwaluw (2), Kleine Ka­rekiet (1), Kneu (7), Oeverzwaluw (2), Put­ter (3), Rietgors (1), Ringmus (4), Spreeuw (15), Witte Kwikstaart (9), Zwarte Kraai (6).

Vorig artikelWeg met ‘nutteloze’ fietspaaltjes
Volgend artikelSteeds meer AOW-ers naar de voedselbank