Het college stemt in met het voorgestelde participatiebeleid en en stuurt deze ter vastlegging door naar de raad. Met het vastleggen van deze beleidsnotitie voldoet de gemeente aan zijn verplichting omparticipatiebeleid vast te stellen. Met het beleid is een balans gezocht om initiatiefnemers een grote vrijheid mee te geven om het participatieproces op maat in te
richten binnen duidelijke kaders en spelregels.

Zo wordt de kwaliteit van het participatieproces gewaarborgd en is het voor initiatiefnemers inzichtelijk wat er van hen wordt verwacht.

Vorig artikelOpkoopbescherming gemeente Bunschoten
Volgend artikelFusie VCO en VVGO