Het college brengt positief advies uit inzake de voorgenomen fusie van de besturen tussen Meridiaan en Meerwegen ten behoeve van de fusie effectrapportage.
Het college onderschrijft het doel van devoorgenomen besturenfusie om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden voor de langere termijn en ziet geen bezwaren in deze voorgenomen besturenfusie.

Vorig artikelFusie VCO en VVGO
Volgend artikelSTEV Jaarverslag 2021