Het college brengt positief advies uit inzake de voorgenomen fusie van de besturen tussen VCO Bunschoten en VVGO Bunschoten-Spakenburg ten behoeve van de fusie effectrapportage. Het college onderschrijfthet doel van de voorgenomen besturenfusie om kwalitatief goed basisonderwijs te blijven bieden voor de langere termijn en ziet geen bezwaren in deze voorgenomen besturenfusie.

Vorig artikelCollegevoorstel participatiebeleid 2023
Volgend artikelFusie Meridiaan College en Meerwegen scholengroep