Het college verzoekt de raadscommissie Ruimte een opiniërende bespreking te voeren waarin een richtinggevende uitspraak wordt gedaan met betrekking tot de mogelijkheid vaninvoering van opkoopbeschermingvoor goedkope en middeldure koopwoningen tot aan de NHG-grens (norm 2022 = 355.000 Euro), zowel voor bestaande als voor nieuwbouwwoningen. Voordat het college dit verder uitwerkt in de Huisvestingsverordening en een toezichts- en handhavingssysteem opzet, wordt aan de raad via de commissie Ruimte om een richtinggevend advies gevraagd om deze maatregel al dan niet door te zetten.

Vorig artikelCoördinatiebesluit
Volgend artikelCollegevoorstel participatiebeleid 2023