Het college ontving in mei 2022 het jaarverslag met de jaarrekening 2021van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief (STEV). STEV verzorgt in Bunschoten het openbaar onderwijs bijde sportbasisschool ‘t Kruisrak. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen omdat het door STEV voorgelegde jaarverslag en jaarrekening 2021 hiertoe geen aanleiding geven.

Vorig artikelFusie Meridiaan College en Meerwegen scholengroep
Volgend artikelGeen muntjes meer in winkelwagens