Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid in het verkeer. Deze keer besteden we in de verkeersrubriek aandacht aan de verkeersregels op en bij de toegangsbrug naar Rengerswetering.

Momenteelis de toegangsbrug vanaf de Oostelijke Randweg via De Kampen de belangrijkste ontsluitingsweg naar de eilanden 1, 2 en 3. Hierdoor komt het vaak voor dat het op bepaalde momenten van de dag extra druk is. Helaas voelen enkele verkeersdeelnemers zich hierdoor niet altijd veilig en hebben er de afgelopen jaren om uiteenlopende redenen een aantal aanrijdingen plaatsgevonden. In de toekomst komt er bij de Morgenkamp een extra ontsluiting voor fietsers naar de rotonde bij eiland 4, waardoor de drukte bij de toegangsbrug zal afnemen.

Voorrang
Opletten blijft altijd en overal belangrijk in het verkeer. Het is goed om nog eens te benadrukken dat recht doorgaand verkeer op dezelfde weg voorrang heeft op het afslaande verkeer. In dit geval betekent dit dat fietsers die over het fietspad langs de Oostelijke Randweg fietsen voorrang hebben op verkeer dat vanaf de Oostelijke Randweg komt en Rengerswetering in wil en andersom. Uit welke richting de fietsers komen, maakt hierbij niet uit.

Fietssuggestiestroken
Omdat de witte belijning en markering bij de kruising en toegangsbrug door de jaren heen voor een groot deel versleten was, heeft de gemeente dit het afgelopen voorjaar hersteld. De diverse markeringen, waaronder de haaientanden, zijn nu weer goed zichtbaar. Ook heeft de gemeente, op advies van de verkeerscommissie, vorige maand fietssuggestiestroken op de toegangsbrug aangebracht. Dit laatste is gebeurd om voor iedereen duidelijk te maken dat er vele verschillende verkeersdeelnemers van de brug gebruikmaken en dat die allemaal een veilige plek op de weg nodig hebben.

Tot slot
De algemene boodschap is: let goed op en laat u niet afleiden. Rijd rustig, hou rekening met elkaar en voor fietsers op de brug geldt: snijd de bocht niet af en rijd rechts op de fietssuggestiestrook. Met elkaar kunnen we de veiligheid waarborgen in het verkeer. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Wiebe van der Wijk via het telefoonnummer 033 – 299 1411.

Vorig artikel10 jaar Cultuur Platform Bunschoten
Volgend artikelZomermarkt Eemdijk