Bij het opstellen van het kadaster tussen 1822 en 1832 stonden er aan de zuidgrens van de gemeente Bunschoten vier betonnen grenspalen. Die stonden van oost naar west op bepaalde punten. Een op de dijklangs de Laak bij de grens met de gemeenten Nijkerk en Duist (later Hoogland). Een volgende op een van de vele hoeken die de Bisschopsweg vroeger maakte en die nu midden in een weiland zou staan. Een punt waar de grenzen van Bunschoten, Baarn en Duist bijeen kwamen. De laatste twee tenslotte op de grens met Baarn op de Veldendijk en bij de Eem. In de loop van de tijd zijn alle vier palen verdwenen.

Het Centrum voor Erfgoed & Cultuur heeft het initiatief genomen om dit historisch erfgoed terug te plaatsen. Dit in samenwerking en met financiële steun van het Waterschap Veluwe en Vallei en Stuimer Metalworks. Er zijn twee palen gemaakt waarvan er een op de dijk met de grens met Baarn is geplaatst en een in de Watersteeg bij Museum Spakenburg. In die steeg staan ook een zogenaamde ‘Mussertpaal’ die aangaf welke wegen van de provincie waren en een grenspaal van de Grebbelinie.

Vorig artikelTruckersdag
Volgend artikelSpakenburg huurt Luuk Admiraal in