Waarnemingen (255*e keer, start maandelijkse tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 3 september 2022 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijkonbewolkt, Noordoost 2 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 18 ºC, opkomst 17 personen. Totaal 36 soorten en 1292 vogels geteld. De met * genoemde soorten zijn gezien aan de zuidkant aan de Westdijk. Het totaal aantal soorten in ruim 21 jaar is nu 161 soorten en dit jaar zijn 82 soorten geteld. In rood de soort die dit jaar voor het eerst is gezien.
Hier de lijst van deze maand:
Fuut (6), Aalscholver (1113), Blauwe Reiger (1), Grote Zilverreiger (3*), Koereiger (0), Ooievaar (1*), Knobbelzwaan (12), Grauwe Gans (31), Krakeend (10), Slobeend (3), Wilde Eend (4), Wintertaling (7), Bruine Kiekendief (1♀*), Buizerd (1), Torenvalk (3), Meerkoet (17), Waterhoen (2), Kievit (3), Kleine Mantel­meeuw (2), Kokmeeuw (5), Visdief (1), Zilvermeeuw (1), Holenduif (9), Houtduif (1), Boeren­zwaluw (5), Ekster (2), Gras­pieper (5), Huiszwaluw (1), Kneu (10), Oeverzwaluw (2), Paapje (9), Put­ter (5), Rietgors (2), Spreeuw (7), Tapuit (4), Witte Kwikstaart (1), Zwarte Kraai (2).

Vorig artikelStoring LOS radio
Volgend artikelDigitaal meedoen!