Volgend jaar stijgen de verkeersboetes naar verwachting met bijna 9 procent. Als de politie ziet dat je niet handsfree belt in de auto kost dat je momenteel maar liefst 350 euro in januari gaat dit jezelfs 380 kosten. Dat is veel geld.
Waarom een prijsstijging van bijna 9 procent?
Minister Dilan Yesilgöz van Justitie heeft begin september aan de Tweede Kamer per brief laten weten dat er een verhoging van de verkeerboetes van 8,6 procent nodig is. Als haar voorstel wordt aangenomen gaat deze verhoging in per 1 januari 2023.
Afgelopen januari stegen de prijzen met ‘maar’ 2 procent. Waarom dan nu zo’n extreme verhoging? Het ministerie van Justitie en Veiligheid meent dat dit vanwege de hoge inflatie noodzakelijk is. Het is gebruikelijk dat de prijzen van boetes meestijgen met de inflatie. Een verkeersboete zou anders – vergeleken bij de normale kosten voor levensonderhoud – achterblijven en relatief goedkoop zijn. Daarom wordt het verschil van de inflatiepercentage doorberekend aan de verkeersovertreders.

Op je telefoon tijdens het fietsen? Appen op de fiets kost nu nog 140 euro, volgend jaar 150 euro. Door rood licht rijden gaat van 250 euro naar 280 euro. Boetes worden overigens niet hoger dan 450 euro. Als dat namelijk wel het geval is vallen ze onder het strafrecht en niet onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) – ook wel de wet Mulder genoemd. Wie zich netjes aan de regels houdt hoeft nergens bang voor te zijn.

Vorig artikelGenieten in de Ardennen
Volgend artikelDigitale Open Monumentendag