Er zijn veel mensen die hulp en zorg ontvangen van familieleden of kennissen: mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen voor hun partner, ouders, kind, familielid of kennis met een (chronische ziekte), handicapof verslaving. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen. De zorg bestaat vaak uit verzorging, ondersteuning, het regelen van voorzieningen en opvang.
Omdat het geven van mantelzorg vaak zo vanzelfsprekend voelt, staan de meeste mantelzorgers er niet bij stil. De mantelzorgtaken kunnen echter langzaam maar zeker steeds meer tijd gaan nemen. Niet zelden hebben mantelzorgers hierdoor minder vrije tijd te besteden aan hun hobby of vrijwilligerswerk. Ook kan de mantelzorg ongemerkt zoveel tijd in beslag gaan nemen, dat de balans zoek raakt. Het steunpunt Mantelzorg van De Boei wil je graag helpen.
Het Steunpunt Mantelzorg biedt ook verschillende trainingen en gespreksgroepen aan voor mantelzorgers:
Ondersteuning voor mantelzorgers: er wordt ingegaan op signalen van overbelasting en wat de mogelijkheden zijn als je merkt dat de zorg te zwaar wordt. Deze training vindt plaats op 18 en 25 november van 14.00 – 16.00 uur.
Mantelzorg en dementie: er wordt advies en informatie gegeven over de verschillende vormen van dementie en hoe hier mee om te gaan. Deze training vindt plaats op 29 november en 6 december van 14.00 – 16.00 uur.
Gespreksgroep / lotgenotengroep voor mantelzorgers: mantelzorgers hebben steun aan elkaar en kunnen ervaringen met elkaar delen.
Naast de trainingen en gespreksgroepen worden ook informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Wil je meer weten over de inhoud van de trainingen en/of gespreksgroepen en de tijdstippen?
Neem gerust contact op met Marloes Bergsma van De Boei.

Vorig artikelMilitaire oefening
Volgend artikelSamen gaan we voor goed scheiden gft