Het college stelt de Nadere regel subsidie maatschappelijke begeleiding statushouders 2023
Bunschoten vast. Hierin is vastgesteld dat subsidies voor de maatschappelijke begeleiding
van statushoudersin het inburgeringsproces niet langer per huishouden, maar per
statushouder worden aangevraagd. Ook is de Algemene Subsidieverordening Bunschoten
2022 (ASV) per 1 april 2022 ingegaan. De nadere regel 2023 is gebaseerd op de nieuwe
ASV. De Nadere regel subsidie maatschappelijke begeleiding statushouders 2021 wordt
gelijktijdig met de invoering van de nieuwe Nadere regel 2023 op 1 januari 2023 ingetrokken.

Vorig artikelExplosie voormalig pand RABObamk
Volgend artikelNiet trainer maar voorzitter TC doet stap terug