Woningcorporatie Eemland wonen en Woningstichting Leusden zijn voornemens te fuseren.
Het college wordt conform artikel 53 van de Woningwet verzocht om in te stemmen met deze
fusie. Het college geeftschriftelijk zijn zienswijze. Daarbij wordt ingestemd met deze fusie.
Overwegingen zijn dat de investeringskracht van de corporatie op niveau blijft en zij onverkort
wil blijven investeren in onze gemeente. Verder dat de corporatie haar bijdrage levert aan de
prestatieafspraken.

Vorig artikelWord cyber agent!
Volgend artikelKleurplatenwedstrijd Kunst en Lef