Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel “Belastingvoorstellen 2023”, waarmee de
nieuwe belastingverordeningen 2023 ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad.

In deze verordeningen zijnde tariefvoorstellen verwerkt zoals opgenomen in de kadernota 2023.

Vorig artikelEvaluatie openstelling gemeentehuis
Volgend artikelGewijzigde vaststelling