Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘De Kronkels-Zuid’ gewijzigd ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college besloten om
het exploitatieplan ‘DeKronkels-Zuid’ ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad voor
te leggen. Tevens heeft het college de beschikking Hogere Grenswaarde ‘Amersfoortseweg
40’ definitief vastgesteld.

Vorig artikelBelastingvoorstellen 2023
Volgend artikelVaststelling Facetbestemmingsplan geluidszone