Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Geluidszone Bedrijventerreinen Zuid/ De
Kronkels – Zuid’ ongewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarnaast
stelt het collegede gemeenteraad voor om geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4
van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Het college heeft verder de beschikking
Hogere Grenswaarde ‘Bedrijventerreinen Zuid’ definitief vastgesteld.

Vorig artikelGewijzigde vaststelling
Volgend artikelToekomstplan parkeren