n de vergadering van de commissie samenleving 8 september zijn er vragen gesteld over de begroting citymarketing 2021. De promotie van onze gemeente wordt uitgevoerd door Stichting Citymarketing.
Voordeze promotie ontvangen zij jaarlijks een subsidie van de gemeente. Naast de standaard subsidie zijn er bij de vaststelling van de Economische en Toeristische visie 2021-2024 in 2020 extra middelen beschikbaar gesteld voor citymarketing. De stichting kan hier door middel van een projectplan aanspraak op maken.
In 2021 zijn er gelden overgebleven door de volgende redenen:
1. Door de coronapandemie zijn o.a. de Spakenburgse dagen en de wintermarkt niet georganiseerd, hierdoor heeft de stichting minder promotie gemaakt voor deze evenementen.
2. In 2021 is er slechts één keer gebruik gemaakt van de extra gelden vanuit de Economische en Toeristische visie 2021-2024.
3. De uitvoeringsorganisatie van Dynamisch Spakenburg, waar Stichting Citymarketing onderdeel van is, heeft in 2021 te maken gehad met een capaciteitsprobleem. Voor de coronapandemie waren er twee medewerkers in dienst van de uitvoeringsorganisatie. Eén medewerker heeft eind 2020/begin 2021 een andere baan gevonden en de andere
medewerker heeft door ziekte een groot deel van het jaar niet kunnen werken.
De stichting en de gemeente zijn in de coronajaren 2020 en 2021 voorzichtig geweest met het aangaan van financiële verplichtingen. Naast de jaarlijkse subsidies zijn de jaarlijkse evenementen de grootste inkomstenbronnen voor Dynamisch Spakenburg. Doordat deze niet georganiseerd konden worden is de stichting, op advies van de gemeente, voorzichtig
geweest met het werven van nieuwe personeelsleden.

Vorig artikelVisbeurs 2022
Volgend artikelWeersverwachting