Het college stelt de ophoging van de inkomensgrens voor de gratis energieboxen vast die in
het kader van energiearmoede worden uitgegeven. Onlangs heeft het college de
inkomensgrens voor de eenmaligeenergietoeslag verhoogd naar 130% van het sociaal
minimum (voorheen 120%). Inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum
vormen de doelgroep voor de energiebox met energiebesparende middelen vanuit de aanpak
energiearmoede. Het is wenselijk om de inkomensgrens voor de energieboxen gelijk te
trekken met de inkomensgrens van de energietoeslag.

Gemeente bunschoten

Vorig artikelTussenrapportage BBS 2022
Volgend artikelMonitoring zorgkosten Sociaal domein