Op woensdag 9 november van 16.00 tot 18.00 uur vindt er in het gemeentehuis een bijeenkomst plaats over het Lokaal Preventieakkoord. Deze bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van (potentiële)bedrijven, kerken, organisaties en gezondheidsinstellingen. De middag staat in het teken van terugblikken op en vooruitkijken naar de toekomst van het Lokaal Preventieakkoord.
Tijdens de bijeenkomst op 9 november wordt meer verteld over de initiatieven van afgelopen jaar en aanwezigen kunnen via een pitch laten zien hoe ze hebben bijgedragen aan de pijlers in het Lokaal Preventieakkoord. Daarnaast kunnen de aanwezigen laten horen wat ze nodig hebben om dit netwerk nog sterker te maken, zodat er gezamenlijk kan worden ingezett voor het Lokaal Preventieakkoord.
Bent u erbij namens uw bedrijf, kerk, organisatie of gezondheidsinstelling? Van harte welkom! Aanmelden kan via info@preventieakkoordbunschoten.nl. Meer informatie over het Lokale Preventieakkoord vindt u op www.preventieakkoordbunschoten.nl.
Om alle inwoners van Bunschoten gezond én gelukkig oud te laten worden is er met samenwerkende partijen het Lokaal Preventieakkoord ontwikkeld. Dit akkoord richt zich op preventie. Preventie kan alleen slagen als alle inwoners en organisaties hieraan werken. Gezamenlijk werken aan een Lokaal Preventieakkoord is een waardevolle aanvulling op bestaand beleid en lopende programma’s. Kortom, het Lokaal Preventieakkoord is een extra stap naar een gezonder Bunschoten: minder overgewicht, rookvrij in 2040, minder alcoholgebruik, vermindering drugsgebruik.

Vorig artikelBoa’s controleren extra op parkeeroverlast!
Volgend artikelWeersverwachting