Het college stelt het Jaarverslag leerplicht over het schooljaar 2021 – 2022 vast. Het college
brengt verslag uit aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in het schooljaar 2021 –
2022 door middelvan een schriftelijke mededeling, vergezeld met het Jaarverslag leerplicht
Schooljaar 2021 – 2022.
Het schooljaar 2021 – 2022 was een bijzonder schooljaar vanwege de impact van corona op
het onderwijs en een harde lockdown waarbij het onderwijs werd gesloten. Daarnaast
werden vluchtelingen (Oekraïne) verwelkomd op de scholen.
De leerplichtambtenaar heeft een constructieve samenwerking met de scholen, het sociaal
team De Lingt, De Boei, Samenwerkingsverbanden, regio-gemeenten, etc.
De nadruk ligt op het recht op leren en ontwikkelen en op het voorkomen van verzuim. Waar
nodig wordt gestreefd naar maatwerkoplossingen voor leerlingen en bij voorkeur thuisnabij.
In de regio worden alle jongeren op soortgelijke wijze benaderd (methodische aanpak
schoolverzuim)

Verslag T.v.Leeuwen

Vorig artikelSpakenburg en TEC gaan strijden voor een ticket i
Volgend artikelBisschopsweg en brug weer geopend