In de septembercirculaire worden de gemeenten geïnformeerd over de inkomsten die het Rijk
aan de gemeente beschikbaar stelt. Die zijn gebaseerd op de miljoenennota zoals die op
Prinsjesdag is gepresenteerd.Voor Bunschoten betekent dit voor 2022 een resultaat van €
0,4 mln. en voor de jaren daana alleen een éénmalige bijdrage voor 2026 van € 0,9 mln.

Verslag T.v.Leeuwen

Vorig artikelNieuwe bronssponsor voor VV Eemdijk
Volgend artikelVoortgangsinformatie IKC Rengerswetering