Het college heeft ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst met de VCO en CKCB
voor de realisatie van het IKC Rengerswetering. Ook is ingestemd met het Definitief Ontwerp.
Voor de aanbesteding wordtgekozen voor een meervoudige onderhandse aanbesteding.

Verslag T.v.Leeuwen

Vorig artikelSeptembercirculaire 2022
Volgend artikelSpakenburg en TEC gaan strijden voor een ticket i