Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de Rekenkamercommissie
Vallei & Veluwerand ten behoeve van het te starten doorwerkingsonderzoek doeltreffendheid
uitvoering participatiewetBBS.

Vorig artikelVerordening Nadeelcompensatie Bunschoten 2023
Volgend artikelInformatiebijeenkomst (ex)borstkankerpatiƫnten