Het college heeft besloten om de Verordening Nadeelcompensatie Bunschoten 2023 ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Met de inwerkingtreding van de
Omgevingswet verdwijnt de huidigeregeling rondom planschade. Vanwege deze
wetswijziging is het wenselijk om een nieuwe verordening vast te stellen. De verordening
zorgt voor duidelijkheid over de procedure die in Bunschoten wordt gevolgd als er een
verzoek tot nadeelcompensatie wordt ingediend

Vorig artikelCultureelKIDSfestival
Volgend artikelDoorwerkingsonderzoek rekenkamer BBS