Het aantal 65-plussers in de provincie groeit de komende jaren sterk; van 236.000 in 2021 naar 355.000 in 2040. Daarmee komen er niet alleen getalsmatig meer ouderen bij, maar verschuift ook het evenwicht.Een -naar verhouding- steeds kleinere groep 65-minners zal een steeds grotere groep ouderen moeten ondersteunen. In 2040 is 1 op de 4 inwoners ouder dan 65. Hoe ziet de toekomst van deze ouderen in onze provincie er uit?

Er is volgens onderzoeker Ingrid van Lieshout echter niet alleen reden tot bezorgdheid als we naar 2040 kijken: “Gelukkig is het al lang niet meer zo dat de leeftijd van 65 jaar, zoals vroeger, het kantelpunt is waarop het spreekwoordelijke achter de geraniums zitten begint. Er is al langere tijd, zeker in de provincie Utrecht, sprake van de groei van een actieve nieuwe generatie jongere ouderen, soms wel tot ver in de tachtig. Zij staan krachtig in het leven en zijn van niet te overschatten maatschappelijke waarde is. Dit neemt niet weg dat oplettendheid geboden is. Senioren blijven steeds langer leven en de kans dat zij ooit een beroep moeten doen op ondersteuning en voorzieningen neemt daarmee toe. Een samenleving die hier geen aandacht aan besteedt en zich focust op inwoners die vooral gezond, mobiel en zelfredzaam zijn, zal ernstig tekort schieten. En juist daarom vonden wij het zo belangrijk om dit onderzoek te doen.”
De belangrijkste bevindingen van het onderzoek kunt u vinden op www.provincie-utrecht.nl

Vorig artikelGefeliciteerd
Volgend artikelKoninklijke onderscheiding voor Frank van den Bos