Collegevoorstel Wijziging ‘Convenant Routebureau in de provincie Utrecht’ en
dienstverleningsovereenkomst Routebureau Utrecht
Als gevolg van de opheffing van Recreatie Midden Nederland wordt het RoutebureauUtrecht
per 1 januari 2023 ondergebracht bij de provincie Utrecht als apart cluster bij het team
Cultuur, Erfgoed en Recreatie. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het
nieuwe convenant en de dienstverleningsovereenkomst om dit mogelijk te maken.

Vorig artikelInkoopondersteuning en zorg sociaal domein 2023
Volgend artikelHerijking mantelzorgondersteuning