Gezien de toename van mantelzorg heeft het college besloten om de verdeling van het
budget voor mantelzorgcomplimenten zodanig aan te passen dat de waardering het meest
passend wordt verdeeld onderde mantelzorgers.

Vorig artikelCollegevoorstel Wijziging
Volgend artikelInbraakpreventie kan beter