De gemeente Bunschoten, woningcorporatie G&O, woningcorporatie Eemland Wonen, huurdersorganisatie HGO en huurdersraad Eemland hebben een akkoord bereikt over de prestatieafspraken voor 2022 – 2025 overhet wonen in de gemeente Bunschoten.
De prestatieafspraken zijn ontstaan naar aanleiding van de Woonvisie 2020 – 2025 en de Woningwet. Dankzij de ondertekening zijn de huurdersorganisaties, naast gemeente en corporaties, een gelijkwaardige partner in opzet, bewaking en realisatie van deze afspraken.
De opzet van deze afspraken is gekoppeld aan de woonvisie Bunschoten 2020 – 2025, de huisvestingsverordening Bunschoten 2022 – 2025 en de activiteitenplannen van beide corporaties. Hierbij horen onder meer: nieuwbouw van sociale huurwoningen, gerichte inzet op doelgroepen, betaalbaar wonen voor wie dat nodig heeft, verduurzaming van onze woningvoorraad, leefbaarheid en veiligheid. Een speciaal aandachtspunt is de geconstateerde schaarste van sociale huurwoningen in Bunschoten. In de prestatieafspraken wordt hier nadrukkelijk op ingespeeld vanuit de verschillende speerpunten.
De prestatieafspraken worden gezien als een contract waarop de vijf partijen elkaar kunnen aanspreken. Naast ambtelijke inzet is ook politieke aandacht hiervoor een blijvende eis. Jaarlijks worden de afspraken bijgewerkt op behaalde resultaten en kunnen deze worden bijgesteld op basis van voortschrijdende ontwikkelingen en inzichten.

Vorig artikelDertigste editie Mars voor het Leven
Volgend artikelZaterdag Blauw tegen Rood: derby der derby’s!