Waarnemingen (257e keer, start maandelijkse tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Spakenburg op zaterdag 5 november van 09.00 tot 10.00 uur. Het was op de dijk half bewolkt,zuidoost 2-3 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 7-10 ºC, opkomst 16 personen. Totaal 39 soorten en 655 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 21 jaar is nu 162 soorten en dit jaar zijn 87 soorten geteld.
De lijst van deze maand:
Fuut (6), Dodaars (1), Aalscholver (6), Blauwe Reiger (2), Grote Zilverreiger (3), Knobbelzwaan (15), Brandgans (13), Grauwe Gans (97), Kolgans (33), Bril­duiker (6), Slobeend (10), Smient (74), Tafeleend (9), Wilde Eend (8), Wintertaling (6), Buizerd (1), Meerkoet (76), Waterhoen (2*), Kievit (15), Kokmeeuw (6), Pontische Meeuw (1), Storm­meeuw (1), Wulp (5*), Zilvermeeuw (3), Holenduif (28), Houtduif (4), IJsvogel (1, zie foto, juveniel vrouwtje), Ekster (3), Gras­pieper (4), Groenling (1), Kneu (2), Koolmees (1), Put­ter (1), Rietgors (2), Roodborst (1), Spreeuw (201), Winterkoning (1), Zwarte Kraai (2).

Vorig artikelGroen Licht voor de Pleegzorg
Volgend artikelIJsselmeervogels haalt Dennis Knuiman binnen