Het Collegevoorstel Wijziging ‘Convenant Routebureau in de provincie Utrecht’ en
dienstverleningsovereenkomst Routebureau Utrecht.

Als gevolg van de opheffing van Recreatie Midden Nederland wordthet Routebureau Utrecht
per 1 januari 2023 ondergebracht bij de provincie Utrecht als apart cluster bij het team
Cultuur, Erfgoed en Recreatie. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het
nieuwe convenant en de dienstverleningsovereenkomst om dit mogelijk te maken.

Vorig artikelWethouder Peter van Asselt bezoekt bouwlocatie Bavinckschool
Volgend artikelDag van de Mantelzorg