Campagne ‘Zien drinken doet drinken’

0
169

Deze week is de Alcohol-Actieweek ‘Zien drinken doet drinken’. Als opvoeder heeft u meer invloed dan u denkt om te voorkomen dat uw kind jong alcohol gaat drinken. Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe: geen alcohol drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren verkleint de kans dat ze op jonge leeftijd beginnen met alcoholgebruik. Vanuit het Preventieakkoord Bunschoten wordt aandacht gevraagd voor deze campagne.
Voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, wordt alcohol aantrekkelijk. Daardoor bestaat het risico dat ze op jonge leeftijd beginnen met drinken en op latere leeftijd te veel en te vaak gaan drinken.
De campagne ‘Zien drinken doet drinken’ richt zich op ouders met opgroeiende kinderen en jongeren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen al vanaf 2 jaar een beeld vormen van hoe ouders met alcohol omgaan. Dus: het voorbeeldgedrag van ouders, maar ook van andere volwassenen, doet ertoe! En dat geldt ook voor oudere kinderen. Opvoeders hebben meer invloed dan ze soms denken: door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren, verkleint u de kans dat ze (al jong) gaan drinken. En: hoe later jongeren gaan drinken, des te beter.
Het verminderen van alcohol- en ook drugsgebruik staat hoog op de agenda in Bunschoten: Jellinek, De Boei, Waypoint en de GGD regio Utrecht hebben samen met de gemeente Bunschoten de krachten gebundeld rond preventie van problematisch gebruik van alcohol en drugs. De partijen hebben een aanbod opgezet voor zowel ouders als jongeren, waaronder preventie op school, straatwerk, inloopavonden en activiteiten voor jongeren en weerbaarheidstrainingen. Verder is er een oudercomité opgezet. Het doel van dit alles is om te zorgen dat jongeren minder en overmatig alcohol drinken.
De campagne ‘Zien drinken doet drinken’ is ontwikkeld door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ga voor meer informatie naar http://www.ziendrinkendoetdrinken.nl

Thera van Leeuwen