Het college van B&W stelt voor aan de gemeenteraad om een eerste wijziging van de Legesverordening Bunschoten 2023 vast te stellen, vanwege aangepaste paspoort- en rijbewijsleges.
Tenslotte wordt aande raad voorgesteld een nieuwe Kwijtscheldingsverordening 2023 vast te stellen met verruiming van de vermogensnorm voor aanvragers van kwijtschelding.

Vorig artikelGGD regio Utrecht blijft op 12 locaties geopend
Volgend artikelReductiemogelijkheden Grof Huishoudelijk Afval