Het college heeft het normenkader aangepast aan de actuele wet- en regelgeving. Dit normenkader wordt gebruikt door de accountant voor de rechtmatigheidscontrole op de jaarrekening 2022.
Er is een inventarisatiegemaakt van de wijzigingen. Het college stelt de raad voor het normenkader rechtmatigheid 2022 vast te stellen.

Vorig artikel1e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Volgend artikelNieuw bestuur voor SVSpakenburg