De onderhandelingen over de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren voor 2023 gaan trager
dan gewenst. De onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken heeft daarom
de afspraak gemaakt ommedewerkers tussentijds tegemoet te komen in deze lastige periode
door middel van het toekennen van een eenmalige uitkering in december 2022 en deze op te
nemen in de cao 2021-2022. Het college heeft besloten om hiermee in te stemmen in de
betreffende ledenraadpleging.

Vorig artikelAanwijzingsbesluit (gemeente)archivaris 2022
Volgend artikelVerlengen samenwerkingsovereenkomst JOGG