Het college stemt in met de inzet van activiteiten om onderwijsvertraging als gevolg van
corona aan te pakken door kinderen en jeugdigen hierbij te ondersteunen. Het betreft een
bedrag van ruim €40.000,- vanuit de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs
van het Rijk in 2023. Deze gelden zullen worden besteed aan het ondersteunen van kinderen
en jeugdigen door het Sociaal Team De Lingt en aan extra inzet van het straatwerk door
De Boei.

Vorig artikelVerlengen samenwerkingsovereenkomst JOGG
Volgend artikelAanpak Woningbouwopgave