Het college stelt de ‘Beleidsregel Handhaving kwaliteit kinderopvang 2023 Bunschoten’ vast.
Herziening van deze beleidsregel is van belang om aan te sluiten bij ontwikkelingen in de wet
Kinderopvangen onderliggende regelgeving. Een actueel handhavingsbeleid draagt bij aan
de kwaliteit van kinderopvang door op voorspelbare wijze in te grijpen bij constatering van
tekortkomingen in de kinderopvang. De voorgaande beleidsregel, daterende uit 2018, wordt
ingetrokken.

Vorig artikelWeggemans voor de groep, Meijndershagen en Van de Geest assistent
Volgend artikelRegiodeal Utrecht inzake tijdelijk wonen